Nieuws

Interview met Projectleider OKO Ferry de Koning

Over het Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) implementatietraject, een traject waarbij het Trimbos-instituut gemeenten ondersteunt in het werken volgens OKO, wordt een aantal keer per jaar een nieuwsbrief verstuurd.

Voor de derde nieuwsbrief van dit jaar vroegen ze Projectleider OKO Ferry de Koning van (onze) gemeente Goeree-Overflakkee naar zijn ervaringen met Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. Lees het interview hieronder:

Jullie werken nu ruim 1,5 jaar met OKO. Wat zie je in jullie gemeente gebeuren?
Op het begin hoorden wij andere OKO gemeenten zeggen dat ze blij waren dat de samenwerking is verbeterd. Wij dachten ‘En hoe zit het dan met de interventies en dergelijke?’. Na 1,5 jaar kunnen ook wij zeggen dat de samenwerking tussen stakeholders (denk aan scholen, jongerenwerk maar ook interne collega’s!) is verbeterd. Het is heel belangrijk om een goede start te maken met de monitor (vragenlijst onder jongeren) en de samenwerking stevig neer te zetten. Dat zorgt voor een goede basis. Dit zorgt ervoor dat wij nu na 1,5 jaar met concrete dingen aan de slag kunnen. Daarbij werken wij nog steeds aan de samenwerking, dat kan altijd beter!

Hoe kijk je terug op de eerste periode met OKO?
Heel positief! Opgroeien in een Kansrijke Omgeving heeft ervoor gezorgd dat er goede gesprekken worden gevoerd binnen het gemeentehuis maar ook daarbuiten. De jeugd wordt nadrukkelijker besproken en naar voren geschoven in bepaalde vraagstukken. Wij zijn op dit moment ook bezig met het bepalen van de uitgangspunten om OKO op een goede manier te borgen binnen de organisatie. Daarbij is het enorm prettig om samen te werken en een gevoel van gemeenschap te ervaren met andere OKO gemeenten. We helpen elkaar door onder andere bijeenkomsten bij te wonen en ook houden we contact met elkaar via een online platform dat is opgezet door het Trimbos-instituut.

Welke tip geef je aan een nieuw startende gemeente?
Zorg voor (politiek) draagvlak in de organisatie. Dit zorgt ervoor dat je een goede start kunt maken waarbij ook de benodigde middelen beschikbaar zijn. Kijkend naar GALA (het Gezond Actief Leven Akkoord) is er voor onze gemeente een bedrag van rond de € 7500,- beschikbaar, maar dit dekt zeker niet de kosten. Wanneer er draagvlak ontstaat voor een idee dan wil je daar op kunnen inspelen. Verder dienen de basale kosten zoals projectleiderskosten en de kosten voor de tweejaarlijkse monitor gedekt zijn.

In welke fase zijn jullie nu? Wat staat er op de planning?
Als je gaat kijken naar de cyclus van OKO dan zouden wij nu in de uitvoerende fase moeten zitten. Het klopt dat wij met een aantal concrete zaken bezig zijn. Toch zijn wij nog niet uit de beleidsvormende fase en daardoor lopen deze 2 fases door elkaar heen. Wanneer je goed blijft communiceren met de stakeholders in het project dan zou dit geen problemen moeten veroorzaken. Het is belangrijk om eenieder mee te nemen in de planning zodat de verwachtingen kunnen worden bijgesteld. Op het moment gaan wij concreet aan de slag met een traject via Speaking Minds om jongeren actief te betrekken bij OKO. Verder gaan wij starten op de voortgezet onderwijs scholen en het MBO met de gezonde schoolaanpak op het thema ‘Welbevinden op School’.