Aanpak

Aan de slag met opgroeien in een kansrijke omgeving

Gemeente Goeree-Overflakkee heeft besloten om 10 jaar in te zetten op het creëren van een kansrijke omgeving waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien zonder middelengebruik. Dit wordt gebaseerd op het succesvolle IJslandse Preventiemodel, dat is ontwikkeld om het alcohol-, drugs- en tabaksgebruik onder jongeren te verminderen en hun welzijn te verbeteren.

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)
In 2022 heeft het IJslands Preventiemodel een nieuwe naam gekregen: Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). Deze naam weerspiegelt de kern van het model: het creëren van een kansrijke omgeving voor jongeren, waarin ze gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien zonder middelengebruik. Met de implementatie van het OKO-model hoopt de gemeente een positieve bijdrage te leveren aan het welzijn van jongeren en de toekomst van de gemeenschap.

Kenmerken van het IJslands Preventiemodel
1 van de belangrijkste kenmerken van het IJslands Preventiemodel is dat het zich richt op het creëren van een positieve leefomgeving voor jongeren. Het model stelt dat wanneer jongeren in een veilige en gezonde omgeving opgroeien, ze minder snel geneigd zijn om middelen te gebruiken. Het model benadrukt daarom het belang van de 4 omgevingen: gezin, peergroep (vriendenkring), school en vrije tijd, en hoe deze omgevingen bijdragen aan het creëren van een veilige en gezonde omgeving.

Monitoring en aanpassing van het model
Het IJslands Preventiemodel is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde principes (evidence-based), waarbij innovatie wordt nagestreefd met een ambitieus doel (community-based), via dialoog en duurzaamheid. Het houdt rekening met lokale problemen en kansen en heeft geen vaststaand plan of programma. Jaarlijkse gezondheidsmonitoring door middel van vragenlijsten is een belangrijk onderdeel van het model om prioriteiten te stellen en de maatregelen om problemen te voorkomen aan te passen.