Nieuws

Challengekaarten: Versterk de ouder-kind band

Column door Brigitte van Egmond (strategisch Communicatieadviseur IAV en OKO)

Op 29 februari, tijdens een inspirerende dialoogsessie, herijkten we de focus- en speerpunten van OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving). Het werd duidelijk dat omgevingsfactoren cruciaal zijn voor een veilige en gezonde jeugd. Een sterke ouder-kind band is daarbij essentieel, vooral voor open gesprekken over moeilijke onderwerpen zoals alcohol, roken/vapen en drugs.

In onze zoektocht naar manieren om ouders te ondersteunen, kwamen wij, Esther Meijer (Beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkelingen) en Brigitte van Egmond (Strategisch Communicatieadviseur), in contact met het platform ‘Die Tiener van Jou’. Dit Instagram-platform biedt structureel opvoedtips en adviezen aan ouders. Het platform normaliseert de verschillende fases van de tienertijd en biedt laagdrempelige tips en adviezen om hiermee om te gaan. Samen ontwikkelden we de ‘Challengekaarten’, een set van 52 kaarten, één voor elke week van het jaar. De activiteiten variëren van samen een TikTok maken tot een dagje van rol wisselen of een kookbattle houden.

Tijdens het netwerkevent SamenZien op 11 april introduceerden we deze Challengekaarten met gespannen verwachtingen. Zou het aanslaan? Zouden professionals deze kaarten aanbieden aan ouders en kinderen? En welke ideeën zouden zij nog meer hebben? De reacties waren overweldigend positief. Het enthousiasme maakte het eenvoudig om een sprintsessie te organiseren met gedreven professionals, gericht op het omzetten van deze ideeën naar concrete acties.

Waar staan we nu?

We hebben inmiddels diverse sets uitgedeeld aan organisaties zoals het Jongerenwerk, het CJG, Kwadraad en CSG Prins Maurits. Daarnaast gaan we een pilot starten met CSG Prins Maurits, waarbij we de Challengekaarten tijdens een gerichte informatieavond zullen uitdelen. Deze avond richt zich op de overgang naar het middelbaar onderwijs, ondersteund door relevante informatie en de Challengekaarten als hulpmiddel.

Verder zijn we van plan om communicatiemiddelen te ontwikkelen om zowel het platform ‘Die Tiener van Jou’ als oudercafé GEZIeN meer onder de aandacht te brengen. Deze initiatieven zullen helpen om de Challengekaarten en andere waardevolle opvoedmiddelen te promoten, zodat meer ouders en kinderen hiervan kunnen profiteren.

Niets is zo waardevol als een sterke ouder-kind band. De positieve ontvangst van onze Challengekaarten bevestigt dit, en we kijken uit naar alle experimenten met onze partners om innovatieve en ondersteunende middelen te blijven ontwikkelen. Samen creëren we een kansrijke omgeving voor opgroeiende jongeren.