Nieuws

Gezamenlijke aanpak tegen verslaving krijgt gezicht

Samen zorgen voor een gezond, vitaal en veilig Goeree-Overflakkee. Met dat doel voor ogen werd in 2022 ‘SamenZien’ gelanceerd. SamenZien is een breed netwerk van betrokken partijen die aan een gezamenlijke aanpak tegen verslavingsproblematiek op Goeree-Overflakkee werken. Naast de gemeente ondertekenden onder andere jongerenorganisaties, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, de politie en wooncorporatie Oost West Wonen begin vorig jaar het SamenZien-convenant. Donderdagmiddag 16 maart kwamen de betrokken partners samen tijdens het ‘Netwerkevent SamenZien’ in Het Diekhuus in Middelharnis. Daar werd gesproken over de huidige aanpak, werden de plannen voor 2023 gepresenteerd en nieuwe feiten en kennis gedeeld.

Goede samenwerking
Meis Broeders, regisseur Integrale Aanpak Verslavingsproblematiek bij gemeente Goeree-Overflakkee, noemt het belang van deze bijeenkomst en dat van een goede samenwerking. “We kunnen het als gemeente niet alleen. We werken dan ook samen met gedreven partners die ieder vanuit hun eigen organisatie bijdragen. Zij zien de gevolgen van het gebruik van verslavende middelen in de dagelijkse praktijk. Met elkaar bedenken we wat er concreet nodig is om een verschil te maken. Het doet mij en ons als projectteam erg goed om te zien dat er zoveel positieve betrokkenheid is op dit onderwerp. Er is geen stoeltje meer vrij vanmiddag.”

Er werd tijdens het event ingezoomd op 3 thema’s: preventie, interventie en ondermijning
“Binnen deze thema’s bespreken we wat er gaande is op het eiland en welke mogelijke oplossingen we met elkaar zien”, vertelt Broeders. “Uit recent onderzoek blijkt dat 52% van de ouders van 14-jarige kinderen op Goeree-Overflakkee het goed vindt dat ze alcohol drinken. Op het vlak van bewustwording en gedragsverandering gaan we hier in 2023 concreet op inzetten. We weten immers wat alcohol doet met de ontwikkeling van het puberbrein. Vandaag staat in het teken van het delen van dit soort informatie en het gezamenlijk opdoen van nieuwe kennis en inspiratie. Hiermee kunnen we onze route in de aanpak tegen verslavingsproblematiek verder uitstippelen. De aanwezigen van vanmiddag hebben ook de mogelijkheid om deel te nemen aan 2 van de in totaal 4 workshops die gegeven worden. We willen dat men, naast het zich laten inspireren, vooral ook actief meedenkt.”

‘Het lukt ons om, mét elkaar, een aanpak te ontwikkelen waarmee we echt het verschil kunnen gaan maken’
“Dit geeft me een gevoel van trots”, aldus burgemeester Ada Grootenboer. Het is geen gemakkelijke opgave. Met elkaar werken we hard aan deze aanpak. Hoe moeizaam en onzeker dat soms ook is. Het is nu eenmaal geen voorspelbaar pad. Het is goed om te zien dat we het, in lijn met de naam SamenZien, ook echt samen doen. Dat kan misschien nog sterker, maar de basis voor een goede samenwerking tussen de betrokken partijen ligt er.” Grootenboer merkt dat de maatschappelijke dialoog onder inwoners van Goeree-Overflakkee los begint te komen. “Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven. Bijvoorbeeld door geen alcohol meer te schenken tijdens bijeenkomsten van de gemeente. En ik verwacht dat we in 2023 nog meer wapenfeiten gaan realiseren waardoor inwoners echt merken dat we hier serieus op inzetten. Bijvoorbeeld op het gebied van roken. En op het thema ondermijning hebben we ons onlangs aangesloten bij het hennepteam van Rotterdam. Hierdoor hopen we meer hennepkwekerijen op ons eiland op te rollen.”

De gemeente gaf in 2020 de opdracht om een gezamenlijke aanpak tegen verslavingsproblematiek te ontwikkelen
Samen met alle betrokken partijen op het gebied van preventie, zorg, handhaving en nazorg moet worden ingegrepen om daarmee deze problematiek tegen te gaan. De jeugd op Goeree-Overflakkee onder de 18 moet opgroeien in een kansrijke omgeving zonder middelengebruik. Daarnaast moeten inwoners gestimuleerd worden om gezonde keuzes te maken. Ook moet, wanneer het gebruik van middelen leidt tot ontwrichtende hinder in iemands leven of dat van een ander, passende begeleiding worden toegepast.