Nieuws

In gesprek met de teamleads

De teamleads van de focus- en speerpunten vertellen graag meer over de doelen binnen hun domein. Waar houden ze zich mee bezig en wat hebben ze meegekregen vanuit de georganiseerde sprintsessies. Ze hebben allemaal inspirerende woorden op papier gezet die ze aan u mee willen geven. De focus- en speerpunten zijn: Gezin, Peergroep, School en Zinvolle vrijetijdsbesteding.

Gezin
Teamlead: Esther Meijer (Beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkelingen)

Esther: “Wij hebben drie doelen geformuleerd: investeer in de ouder-kind band, zoek en pas opvoedtips actief toe en bied laagdrempelige steun bij opvoedmomenten. Met deze doelen zijn we 28 mei tijdens de sprintsessie aan de slag gegaan, in samenwerking met ZIJN jongerenwerk, CSG Prins Maurits, CJG, GGD en Oudercafé GEZIeN.

Met de aangesloten partijen hebben we nagedacht over het vervolg van de Challengekaarten die zijn ontwikkeld door ‘Die tiener van jou’. Deze worden uitgedeeld aan de ouders van kinderen uit groep 8. Het doel van deze kaarten is dat ouders het platform ‘Die tiener van jou’ gaan volgen, waar zij dagelijks via Facebook of Instagram laagdrempelige opvoedtips kunnen vinden. Ook zijn hier digitale oudergidsen en een opvoedcursus beschikbaar. Daarnaast hebben we gesproken over een flyer die we uit kunnen delen op momenten dat we ouders ontmoeten. Zo krijgen zij tijdens de opvoeding van hun tiener meerdere malen de uitnodiging om in aanraking te komen met ‘Die tiener van jou’. Op dit moment wordt het ontwerp voor deze flyer gemaakt. In oktober/november komen we opnieuw bij elkaar en bespreken we ouderbetrokkenheid. We kijken terug op een waardevolle sessie met veel bruikbare input vanuit de betrokken partners”.

Inspirerende woorden van Esther:
“Wanneer je als ouder met je kind in verbinding staat, staat je kind open om met je in gesprek te gaan over de ‘gevoelige’ onderwerpen die bij het opgroeien horen.”

Peergroep
Teamlead: Gabri Bijl (Regisseur Jeugd en Veiligheid)

Gabri: “Het doel van het domein peergroep is dat jongeren veilig en gezond opgroeien in hun vriendenkring. We willen vooral stimuleren dat jongeren verantwoordelijkheid nemen en positiviteit bevorderen in hun (peer)groep. Een ander focuspunt is dat zij een positieve voorbeeldrol vervullen en anderen inspireren om gezonde keuzes te maken. Daarnaast is het belangrijk dat zij signalen van onveiligheid binnen hun vriendenkring herkennen en melden. Wij zijn op dit moment bezig met vaste ontmoetingsplekken. Enthousiaste en betrokken deelnemers waren aanwezig bij de werksessie voor de vaste locatie ontmoetingsplek in Oude-Tonge met Gersom (Youth For Christ) als trekker.

De afgelopen weken is mij duidelijk geworden dat er eerst nog een aantal gesprekken/voorbereidingen plaats moeten vinden, voordat er een volgende stap gezet kan worden. Daarom spraken we eind mei met collega’s binnen de gemeente die over beschikbare ruimtes en invulling van activiteiten gaan. Een vervolg om de mogelijkheden van een ruimte in Oude-Tonge te bekijken plannen we met een kleiner comité. Daarnaast hebben we samen met Ferry (projectleider OKO) de punten uit het gesprek teruggekoppeld naar Gersom en Ariëtte (YFC). Mocht iemand nog ideeën en/of tips hebben voor ons domein peergroep, dan horen we dat graag.”

Inspirerende woorden van Gabri:
“Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment. Als je iets minder goeds ziet, bied dan je hulp aan. Laten we er met elkaar voor gaan!”

School
Teamlead: Stefan Baan (Beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkelingen)

Stefan: “Wij willen eraan bijdragen dat leerlingen op school lekker in hun vel zitten en zich goed voelen. Minder mentale problemen bij jongeren en een hogere kwaliteit van leven is ons doel. Inmiddels hebben we twee sprintsessies georganiseerd om aan de slag te gaan met een buitenschools aanbod van activiteiten voor talentontwikkeling. Tijdens de eerste sessie richtten we ons op leerlingen van groep 6 tot en met 8 van OBS De Westhoek in Ouddorp. In de donkere maanden bieden we de leerlingen elke week na schooltijd activiteiten aan zoals koken, theater en sporten. Met deze activiteiten willen we bijdragen aan talentontwikkeling, het creëren van zingeving, hobby’s en passies in het leven van de jongeren voor nu en in de toekomst.
Met de tweede sessie richtten we ons op leerlingen van het voortgezet onderwijs en activiteiten op de Beroepscampus”.

Inspirerende woorden van Stefan:
“Jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te vinden en te ontwikkelen.”

Zinvolle vrijetijdsbesteding
Teamleads: Sjoerd Maller (JOGG*-regisseur), Ines van der Drift (Contactfunctionaris Kunst, Cultuur en Erfgoed) en Matthijs Markwat (jongerenwerker, stichting ZIJN)

Ines: “Vanuit Zinvolle vrijetijdsbesteding richten wij ons erop dat jongeren de activiteiten op Goeree-Overflakkee gemakkelijk kunnen vinden en dat deze plaatsvinden in een gezonde en veilige omgeving. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de aanbieders de jongeren betrekken en daadwerkelijk bereiken met hun aanbod.

Op dit moment inventariseren wij welke partijen aan willen haken bij onze sprintsessie. Met de sprintsessie willen we passende activiteiten ophalen die jongeren in hun vrije tijd leuk vinden om te doen”.

Inspirerende woorden van Sjoerd en Ines:
“Iedere jongere moet de kans krijgen om in zijn/haar vrije tijd te kunnen doen waar hij/zij gelukkig van wordt.”

*Jongeren Op Gezond Gewicht